KRAJOWY ZWIĄZEK EMERYTÓW I RENCISTÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

KOŁO TERENOWE W ŁOWICZU

Kontakt

Zarząd:

  • Przewodniczący:  Zbigniew Światlak  510 54 54 01
  • Zastępca Przewodniczącego:  Jan Urbaniak  695 761 345
  • Członek Zarządu:  Andrzej Długosz  500 519 724
  • Członek Zarządu:  Witold Kołodziejski  604 914 513
  • Skarbnik:  Ewa Światlak-Urbaniak

Komisja Rewizyjna:

  • Przewodniczący:  Włodzimierz Miazek
  • Członek Komisji:  Jerzy Mróz
  • Członek Komisji:  Grzegorz Budzałek